Onkologie
Papers
5268
Papers 5445
1 page of 545 pages (5,445 results)
Newest
#1Robert SeifertH-Index: 10
Last. Thomas DeckerH-Index: 72
view all 0 authors...
INTRODUCTION Addition of cyclin-dependent 4/6 kinase (CDK4/6) inhibitors to endocrine therapy is standard of care in the treatment of women with advanced hormone receptor-positive HER2-negative breast cancer. However, the predictive factors for the treatment response to CDK4/6 inhibitor therapy are poorly elucidated. Early changes in the by [18F]-fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET) uptake of tumors receiving different kinds of therapy have proven to reliably predict treatme...
Source
#1Shiyun Cui (Nanjing Medical University)
#2Xiao Zhang (Nanjing Medical University)
Last. Jing Sun (Nanjing Medical University)
view all 0 authors...
INTRODUCTION Deleterious heterozygous mutation of the MLH1 gene is an important cause of Lynch syndrome (LS), an autosomal dominant cancer caused by functional defects in the DNA mismatch repair (MMR) complex. CASE REPORT The proband was a 35-year-old patient with confirmed colorectal cancer (CRC). Immunohistochemical (IHC) staining revealed the absence of MLH1 and PMS2 expression in the colorectal tissue specimens of the patient. Genetic counselling and tumor gene testing were performed using n...
Source
#1Rui Yang (SHU: Shanghai University)
#1Rui Yang (SHU: Shanghai University)
Last. Sheng Liu (SHU: Shanghai University)H-Index: 4
view all 4 authors...
BACKGROUND Triple-negative breast cancer (TNBC), the most common type of breast cancer, is associated with poor patient prognosis. Platinum-containing chemotherapies are commonly used in the treatment and prevention of advanced TNBC. OBJECTIVES AND METHODS To systematically evaluate the effectiveness and safety of platinum-containing chemotherapies in patients with advanced TNBC, we searched several databases, including PubMed, Medline, Embase, ClinicalTrials.gov, Cochrane Library, CNKI, CBM, an...
Source
I navzdory zřejmým pokrokům v lecbě hemofilie typu A stale plati, že toto onemocněni je sice lecitelne, nikoliv vsak vylecitelne. Substituce koagulacniho faktoru VIII ma sve zjevne limity. V tomto kratkem textu je podan strucný přehled farmakologických vlastnosti emicizumabu, monoklonalni protilatky s potencialem využiti i u hemofiliků bez i s přitomným inhibitorem.
#2Richard FeranecH-Index: 2
Last. Josef ChovanecH-Index: 5
view all 3 authors...
Panevni exenterace (PE) je specificka, komplexni a rozsahla operace umožňujici erudovanemu týmu při vhodne selekci pacientky s panevni recidivou dosahnout jejiho vyleceni. Výkon je radikalitou a specificitou potřebných chirurgických zkusenosti výjimecný a vyžaduje multioborový tým a centralizaci.
Last. Josef ChovanecH-Index: 5
view all 4 authors...
V souladu s vývojem technologii v operativě, zejmena v souvislosti se zavaděnim roboticke chirurgie do gynekologicke onkologie, se zvysuje proveditelnost systematicke panevni a paraaortalni lymfadenektomie u morbidně obeznich (BMI ≥ 50 kg/m2) pacientek s diagnozou high risk karcinom endometria. U takto operovaných pacientek je zisk lymfatických uzlin z paraaortalni oblasti srovnatelný s laparotomickým přistupem za cenu delsiho operacniho casu, avsak nižsi krevni ztraty, casnějsi mobilizace, reha...
Važeni ctenaři, přiznivci gynekologicke onkologie, mikrobialni temata nyni hýbou odborným i vsednodennim životem. Aby viry rozdělily odborniky, burcovaly politiky, hrubě zasahly do veřejneho života, do soukrome sfery…takova situace dosud patřila do portfolia tvůrců apokalyptických filmů. Nyni podobnou situaci žijeme a ucime se v ni kombinovat zaběhle nemocnicni postupy s protiepidemickými opatřenimi. S novými nařizenimi vyvstavaji i dosud neřesene situace. Za vsechny jmenujme zakaz navstěv u dlo...
U pokrocilých stadii gynekologických malignit může dochazet ke stavům, ktere silně ovlivňuji kvalitu života pacientky a jejich blizkých. V těchto situacich, kdy už jsou vycerpany možnosti onkologicke lecby a hlavni ulohu přebira terapie symptomaticka, mohou být nasazeny vedle konzervativnich medikamentoznich a pecovatelských postupů po důkladnem zhodnoceni indikace i intervencni výkony. Tento clanek se snaži v přehledu předestřit u vybraných akutnich stavů v onkogynekologii možnosti intervencnic...
Autor předklada kazuistiky dvou nemocných, kteři jsou dlouhodobě leceni pro pokrocile ALK řizene adenokarcinomy plic s využitim řady lecebných modalit vcetně vice linii chemoterapie. Prvni pacient prodělal systemovou lecbu vice linii a paliativni ozařeni mozku, druhý prodělal původně operaci plic a ozařeni mediastina, operaci mozkove metastazy, oba pacienti byli postupně leceni krizotinibem, ceritinibem a aktualně jsou vice než 3 roky leceni alektinibem. Oba absolvovali opakovane osetřeni drobný...
Primarni lecba u karcinomu děložniho hrdla je v casných stadiich operacni. V adjuvanci, u primarně inoperabilnich pacientek ci v připadě pokrocilých stadii karcinomu je volena radioterapie. V připadě recidiv ci progredujicich nadorů je prognoza i přes aplikaci chemoterapie nepřizniva. V soucasne době je u pacientek s metastatickým, rekurentnim ci perzistujicim karcinomem schvalena aplikace biologicke lecby bevacizumabem. Ve fazi výzkumu je imunoterapie.
12345678910
Top fields of study
Cancer
Surgery
Pathology
Oncology
Chemotherapy
Gynecology
General surgery
Medicine