Anđela Morović
1Publications
0Citations
Publications 1
Newest
Cilj istraživanja je ispitati stavove roditelja o zdravoj hrani. Za potrebe ovog rada primjenjeno je kvantitativno istraživanje putem anketnog upitnika kojeg je ispunilo 104 roditelja. Provedeno istraživanje je pokazalo da roditelji ne percipiraju zdravu hranu neukusnom, da su svjesni vlastitog zdravlja te pri izboru hrane ne daju prioritet okusu nad zdravljem. Smatraju da djelomicno imaju kontrolu nad prehranom svoga djeteta te da uglavnom oni donese odluke o tome sto ce dijete konzumirati. Dop...