Hanae Arai-Okuda
Kagawa University
RadiologyTomographyCardiologyEnzymePredictive value of testsStandardized uptake valueCardiac imagingDermatomyositisCardiomyopathyPolymyositisMEDLINESkeletal muscleIgG4-related diseaseCoronary artery anomalyLesionBehcet's diseaseNuclear medicineCreatine kinaseMedicineGastroenterology
7Publications
1H-index
1Citations
Publications 7
Newest
#1Katsuya Mitamura (Kagawa University)H-Index: 3
#2Hanae Arai-Okuda (Kagawa University)H-Index: 1
Last. Yoshihiro Nishiyama (Kagawa University)H-Index: 34
view all 10 authors...
Source
Source
#1Katsuya Mitamura (Kagawa University)H-Index: 3
#2Takashi Norikane (Kagawa University)H-Index: 7
Last. Yoshihiro Nishiyama (Kagawa University)H-Index: 34
view all 8 authors...
Source
#1Takashi Norikane (Kagawa University)H-Index: 7
#2Ayumi Ihara (Kagawa University)
Last. Yoshihiro Nishiyama (Kagawa University)H-Index: 34
view all 8 authors...
Source
#1Takashi Norikane (Kagawa University)H-Index: 7
#2Yuka Yamamoto (Kagawa University)H-Index: 33
Last. Yoshihiro Nishiyama (Kagawa University)H-Index: 34
view all 8 authors...
Source
#1Takashi Norikane (Kagawa University)H-Index: 7
#2Yuka Yamamoto (Kagawa University)H-Index: 33
Last. Yoshihiro Nishiyama (Kagawa University)H-Index: 34
view all 7 authors...
Source
#1Takashi Norikane (Kagawa University)H-Index: 7
#2Yuka Yamamoto (Kagawa University)H-Index: 33
Last. Yoshihiro Nishiyama (Kagawa University)H-Index: 34
view all 6 authors...
1 CitationsSource