Primjena društveno odgovornog marketinga u poslovanju malih i srednjih poduzeća

Published on Dec 30, 2019
· DOI :10.32676/N.5.1.2
Ružica Brečić5
Estimated H-index: 5
(University of Zagreb),
Hrvoje Bradica , Mihovil Anđelinović2
Estimated H-index: 2
(University of Zagreb)
Sources
Abstract
Ciljevi rada su utvrditi dimenzije i analizirati stupanj razvoja druAitveno odgovornog marketinga (DOM-a) malih i srednjih poduzeA‡a (MSP-a) u Hrvatskoj te ispitati A imbenike koji utjeA u na vlasnike/menadA¾ere MSP-a prilikom primjene DOM-a. Primijenjeno je kvalitativno istraA¾ivanje putem dubinskih intervjua (n=16), analize biljeAiki s terena, internetskih stranica poduzeA‡a te izvjeAiA‡a poduzeA‡a vezanim uz DOM. Rezultati istraA¾ivanja su pokazali kako su vlasnici/menadA¾eri MSP-a u RH veA‡inom upoznati s pojmom i definicijom DOM-a, ali kako je primjena takvog poslovanja joAi u zaA ecima. DOM-a je u najveA‡oj mjeri usmjeren prema potroAiaA ima, zaposlenicima i lokalnoj zajednici, dok se ostale interesno-utjecajne skupine (dobavljaA i, konkurencija, okoliAi, vladine organizacije i mediji) spominju tek od strane nekoliko ispitanika. MSP-a se meA‘usobno razlikuju prema stupnju razvoja druAitveno odgovornog marketinga i dijele se u tri skupine: poduzeA‡a koja minimalno odgovaraju principima DOM-a, poduzeA‡a koja imaju poseban tim unutar svoje organizacije zaduA¾en za smiAiljanje i provedbu takvih aktivnosti te poduzeA‡a koja su svoje djelovanje utemeljila na principima odrA¾ivosti i slijede ih u svakoj svojoj odluci i akciji.
References0
Newest
Cited By0
Newest