Bohuslav Kianička
Masaryk University
PhysicsSurgeryRetrospective cohort studyPancreatitisAcute pancreatitisAutoimmune pancreatitisEndoscopic retrograde cholangiopancreatographyPancreasDiseaseBile ductPancreatic cancerMetabolic syndromeDifferential diagnosisGynecologyRisk factorDiabetes mellitusGeneral surgeryMedicineBlood pressureGastroenterology
114Publications
5H-index
78Citations
Publications 114
Newest
#1Jiří KorbičkaH-Index: 1
#2Petr VlčekH-Index: 5
view all 4 authors...
#1Lumír KunovskýH-Index: 2
#2Petr DítěH-Index: 8
Last. Arnošt MartínekH-Index: 11
view all 12 authors...
Immunoglobulin G4-related diseases (IgG4-RD) are a group of diseases characterized by high serum levels of immunoglobulin G4 (IgG4), increased lymphocyte and plasma cell with IgG4 positivity in the parenchyma of some organs, and storiform fibrosis. The most frequently affected organ is the pancreas. This is an autoimmune form of pancreatitis, which can be divided into two types: Type 1, which is significantly more common than Type 2, is high in IgG4 in the pancreatic parenchyma and shows a funda...
#1Bohuslav KianičkaH-Index: 5
#2Lumír KunovskýH-Index: 2
Last. Petr DítěH-Index: 8
view all 12 authors...
#1Martin Blaho (University of Ostrava)H-Index: 2
#2Petr Dítě (University of Ostrava)H-Index: 8
Last. Bohuslav Kianička (Masaryk University)H-Index: 5
view all 4 authors...
Source
#1Vladimir Kojecky (Masaryk University)H-Index: 2
#2Jan Matouš (Charles University in Prague)H-Index: 3
Last. Michal Uher (Masaryk University)H-Index: 6
view all 8 authors...
Objectives: Body weight is one of the factors affecting blood levels of 25-hydroxyvitamin D (25OHD). The aim of this study was to establish whether a vitamin D (vitD) weight-based dosing is more ap...
Source
#1Vladimír KojeckýH-Index: 2
#2Jan MatoušH-Index: 3
Last. Aleš HepH-Index: 1
view all 5 authors...
Uvod: Hladinu 6-thioguanin nukleotidu (6-TGN), metabolitu azathioprinu (AZA), lze využit k posouzeni dostatecnosti davky. Vysetřeni 6-TGN neni běžně dostupne. Cilem prace bylo urcit, zda změny krevniho obrazu take koreluji s davkou AZA a lze je použit k odhadu jeji dostatecnosti (MCV > 6 fl) misto vysetřeni 6-TGN. Metody: Retrospektivni, multicentricke sledovani u osob s idiopatickými střevnimi zaněty, lecených azathioprinem. Zaznamenany byly demograficke udaje, pocet leukocytů, trombocytů, obje...
#1Vladimír KojeckýH-Index: 2
#2Jan MatoušH-Index: 3
Last. Aleš HepH-Index: 7
view all 5 authors...